Istoric

             Buni creştini, cu dragoste şi credinţă în Dumnezeu, locuitorii comunei Negreni şi-au ridicat de-a lungul veacurilor mai multe locaşuri de rugăciune. Cea mai veche construcţie care se păstrează azi în comună este biserica de lemn din Bucea. Edictul de la Buda dat de Biserica Catolică în anul 1299, prin care se interzicea construcţia bisericilor din piatră de către ortodocşi (Căpăţănă 1994, p. 3), încercându-se şi în acest mod catolicizarea românilor,

read more

Cea dintâi datorie

1. Care este cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credincios- ului în viață?

Cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credinciosului în viață este grija de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preț pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată și-și va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37).

read more

Acatistul Sf. Trei Ierarhi

- 30 Ianuarie -

După obişnuitul început, se zic:
Condacul 1
Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti, pe învăţătorii cei mari şi
read more