0744.521.450 * 0264.258.888 mirceadejeu@yahoo.com
Select Page

Biserica

231. Care sunt datoriile creștinului față de Biserică ? 

Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat Biserica, pentru ca ea să continue propovăduirea învățăturii Sale în așa fel ca oricine va crede în El să ajungă la cunoștința adevărului și să se mântuiască . Sfănta noastră Biserică este orânduită, deci, pentru binele credincioșilor, pentru cunoașterea adevărurilor credinței creștine și pentru desăvârșirea morala a lor .
Pentru acest fapt, toți credincioșii au datoria de a prețui și a iubi. Biserica și de a-și îndeplini cu sfințenie datoriile față de ea.
Datoriile credincioșilor față de Biserică sunt:
  • 1) Credința ortodoxă. Să creadă toate adevărurile creștine și numai așa cum le propovăduiește sfânta Biserică Ortodoxă, păstrându-le în toată curăția lor și întocmându-și viața după ele.
  • 2) Mărturisirea credinței creștine. Să-și dea silința pentru păstrarea, întărirea şi răspândirea credinţei creştine ortodoxe şi să o apere, cu tot curajul, de răstălmăcirile eretice, amintindu-şi de spusele Mântuitorului: “De cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul Omului se va ruşina când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (Luca 9, 26).
  • 3) Împlinirea poruncilor. Să împlinească poruncile sfintei noastre Biserici cu privire la: umblarea la biserică, ţinerea posturilor orânduite de ea, mărturisirea păcatelor, primirea Sfintei împărtăşanii etc.
  • 4) Supunerea şi ascultarea. Să se supună ierarhiei şi disciplinei bisericeşti (Luca 10, 16).
  • 5) Ajutorarea. Să iubească şi să cinstească pe cei ce îndeplinesc slujbele bisericeşti, îngrijindu-se de cele trebuitoare vieţii lor, după cuvintele Sfintei Scripturi: “Vrednic este lucrătorul de hrana sa” (Matei 10, 10) şi: “Aşa a rânduit şi Domnul celor ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie” (I Cor. 9, 13-14).

Prin împlinirea conştiincioasă a datoriilor faţă de Biserică, credincioşii îi dau putinţa să lucreze cât mai rodnic pentru binele întregii omeniri şi pentru binele fiecăruia dintre ei.

↓